2106229002 6932302870 Αργοναυτών Κομνηνών 13 techlikidis@gmail.com
Search Close
hero image

Αργοναυτών Κομνηνών 13, Δροσιά, Βορειοανατολική Αττική Τ.Κ.: 14572

Τηλέφωνο: 2106229002

E-mail: techlikidis@gmail.com

Υπεύθυνος: ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ

Κατηγορία: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Επισκεψιμότητα: 37876

Ιστοσελίδα: http://www.techlikidis.gr